Gootsteen-gemakkelijk-verstoppen-SuperCleaners

GOOTSTEEN GEMAKKELIJK ONTSTOPPEN

Een gootsteen kan gemakkelijk verstopt raken. Een verstopping op de juiste manier verhelpen is van groot belang. Door een verstopping op de juiste manier aan te pakken zal de levensduur van de leidingen verlengt worden.

Een verstopping
Door allerlei vormen van vaste stoffen kan een gootsteen verstopt raken. De vaste stoffen hopen zich op in de leidingen en na verloop van tijd wordt die ophoping steeds groter. Vaste stoffen door de wasbak spoelen lijkt in eerste instantie misschien onschuldig, maar het kan een hoop ellende opleveren.

De ophoping van vaste stoffen in leidingen zorgt niet alleen maar voor een stank, maar zorgt er ook voor dat het water minder goed kan doorlopen. Als een verstopping niet goed wordt aangepakt blijven er restanten in de leidingen zitten. Die restanten kunnen de leidingen aan gaan tasten en de levensduur van de leidingen aantasten.

Dé oplossing
De SUPER Professionele Ontstopper zorgt niet alleen dat echt de gehele verstopping wordt
aangepakt, maar draagt ook bij aan de levensduur van de leidingen. Het product is namelijk geschikt voor
aanpak van de verstopping en voor preventief gebruik.

Het product rekent namelijk af met IEDERE organische verstopping en zorgt dat er geen resten in de leidingen
achterblijven. De ontstopper tast geen lood, koper of pvc-afvoersystemen aan en kan daardoor ook goed
preventief worden gebruikt. Door de SUPER Professionele Ontstopper preventief te gebruiken wordt er een
beschermende laag in de leidingen aangebracht. Ontstoppingen zullen minder snel voorkomen en het draagt
bij aan de levensduur van de leidingen.

De stappen
1. Maak vooraf de afvoer zoveel mogelijk watervrij.

2.  Veiligheidsdop indrukken en losdraaien.

3. Centrale schroef in het rooster een slag losdraaien.

4. Gebruik een kunststof trechter om direct contact met het rooster
te vermijden.

5. Controleer de goede werking van de syphon en plaats zonodig
een emmertje met water eronder, om schade te vermijden.

6. Giet 125cc langzaam en rechtstreeks in de afvoer. Bij een
vloerafvoer adviseren wij 250cc te gebruiken. Meteen met veel koud
water naspoelen. Indien nodig bovenstaande herhalen. Na gebruik
de dop goed vastdraaien.

7. Zorg tijdens het ontstoppen voor een goede ventilatie en
voorkom directe inademing boven de afvoer.

8. Aanbeveling: ogen en handen beschermen. Niet op metalen en kunststoffen gebruiken. • In aanraking met kleding of huid, onmiddellijk afdoen met een droge doek en vervolgens afspoelen met water. Kleding vervolgens in water laten.

9. Product nooit met ander chemicaliën gebruiken.

SuperCleaners
De SUPER Professionele Ontstopper is multifunctioneel inzetbaar net als de andere producten van SuperCleaners Retail. Het product rekent met alle denkbare ontstoppingen af!