<Productgroep

SUPER Behang Verwijderaar 1L

GESCHIKT VOOR BEHANG, POSTERS, AANPLAKBILJETTEN

TOEPASSING

De Super Behang Verwijderaar verwijdert snel en gemakkelijk behang, behangresten, posters, aanplakbiljetten en nog meer. Het product lost de lijmlaag op waarna het behang verwijdert kan worden. Het product is zelfs geschikt voor watervast behang. Het product is op waterbasis en is veilig in gebruik. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Meng het product met water tot een verhouding van 1 op 5 tot 1 op 10. Wij adviseren om het product te mengen en te gebruiken in een Super Sprayflacon. Maak vervolgens krassen in het behang met een schaar of mesje, zodat het product goed kan intrekken. Breng het product hierna aan op het behang en houdt de oppervlakte minimaal 10 min nat. Bij meerdere lagen behang of zeer hardnekkige lijm de inwerktijd verlengen. Verwijder tot slot het behang zoveel mogelijk in hele banen.

LET OP: 

Je kan rekenen op onze service. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist gebruik. Dit product altijd rechtop en vastgezet vervoeren en bewaren. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren! Voor gebruik ondergrond testen op resistentie. Product nooit inademen of inslikken.

Extra product informatie

Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

CONS100330

Onze verkoopadviesprijs €8,95

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154783025

Nr. 648/2004 betreffende detergentia/Etikettering van gehalten anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene

oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, conserveringsmiddelen (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 5-15%

Gerelateerde producten