<Productgroep

SUPER-Cementsluierverwijderaar-SuperCleaners

De SUPER Cementsluier Verwijderaar 5L variant is niet overal te verkrijgbaar. Vraag een verkooppunt op via onze klantenservice. 

SUPER Cementsluier Verwijderaar 5L

Geconcentreerd & extreem krachtig

TOEPASSING

De Super Cementsluier-Verwijderaar verwijdert cementsluier, verhard bouwvuil, roest en kalk van diverse ondergronden, zoals tegels, plavuizen, gevels en vloeren. Dankzij de professionele kwaliteit, verwijdert het product de cementsluier binnen enkele minuten. Het product is tevens een diepte-reiniger voor uw voegen. Elektrostatische vervuiling doorbreekt en kalkvorming tegen gaat in de installatie en op het voertuig.

GEBRUIKSAANWIJZING

Meng de Super Cementsluier-Verwijderaar met water tot een verdunning van maximaal 1L product op 20 L water. Maak het oppervlak nat met schoon water en breng vervolgens de verdunde Super Cement-Verwijderaar aan. U kunt het product aanbrengen met een spons, doek of dweil. Laat het product vervolgens circa 5 minuten inwerken (niet indrogen) waarna u de oppervlakte kunt reinigen met een borstel of spons. Vervolgens goed naspoelen met schoonwater, zodat er geen product meer op de ondergrond zit.

LET OP: Gedurende de inwerkperiode van het product, dient het te reinigen oppervlak nat gehouden te worden met de verdunde Super Cementsluier Verwijderaar. Bij zware vervuiling dient de behandeling herhaald te worden. Het product nooit op kalkhoudende ondergronden gebruiken, zoals natuursteen en marmer. Deze ondergronden kunt u het beste reinigen met de Super Ontvetter.

Extra product informatie

Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. Inademing van nevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren, op een goed geventileerde plaats.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. 

BIJ HUIDIRRITATIE & AANHOUDENDE OOGIRRITATIE: een arts raadplegen.

CONS100250.5L

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code op aanvraag.

Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, TERPINEOL, TERPINOLENE, D-limoneen, CAMPHENE, LINALOOL < 5%

Gerelateerde producten