<Productgroep

SUPER Multi Heavy Ontvetter & Cleaner 1L

Krachtige reiniger, Professionele Ontvetter

TOEPASSING

De Super Heavy Ontvetter & Cleaner is de professionele oplossing voor iedere vorm van vervuiling. Het product kan voor iedere type vervuiling ingezet worden, zowel binnen als buitenshuis. Door de unieke samenstelling dringt het product door tot in de kern van de vervuiling. Je verwijdert hierdoor snel en gemakkelijk iedere vervuiling. Ook geschikt als ontvetter en vlekverwijderaar! Het product is volledig biologisch afbreekbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

De Super Heavy Cleaner is gebruiksklaar. Spray het product op de vervuiling. Geef het product een korte inwerkperiode van enkele seconde bij lichte vervuiling, tot 1 minuut bij zware vervuiling. Laat het product niet opdrogen! Reinig vervolgens het oppervlak met een vochtige microvezeldoek of schuurspons.

LET OP: Voorkom inademing van dit product en vermijd contact met ogen.

Extra product informatie

Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. Inademing van nevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren, op een goed geventileerde plaats.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. 

BIJ HUIDIRRITATIE & AANHOUDENDE OOGIRRITATIE: een arts raadplegen.

CONS100320

Onze verkoopadviesprijs €9,50

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154783056

Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, TERPINEOL, TERPINOLENE, D-limoneen, CAMPHENE, LINALOOL < 5%

Gerelateerde producten