<Productgroep

SUPER Hout & Teak onderhoud 500ML

Geschikt tegen vergrijzing tuinmeubilair

TOEPASSING

De SUPER Hout & Teak Cleaner verwijdert vervuiling op diverse houtsoorten, zoals teak. Het product is geschikt voor het onderhouden en reinigen van gebeitste, geverfde en onbehandelde houten – en teak tuinmeubelen en overige houten oppervlaktes. Het product is minder milieubelastend en bevat geen fosfaten, chloor, zuren en logen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De SUPER Hout & Teak Cleaner is gebruiksklaar. Week het te reinigen oppervlak in met schoon water. Breng daarna het product aan op het te reinigen oppervlak. Laat het product inwerken (niet indrogen) waarna goed stevig borstelen. Naspoelen met veel water en daarna laten drogen. Bij zwaardere vervuiling de behandeling herhalen.

Extra product informatie

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Product bevat: kaliumhydroxide, capryleth-9 carboxylic acid.

CONS100360

Onze verkoopadviesprijs €9,95

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154783032

Gerelateerde producten