<Productgroep

SUPER Verfontvetter en Reiniger 1L

ZORGT VOOR GOEDE HECHTING

TOEPASSING

Voordat u gaat verven is het erg belangrijk om de ondergrond goed te ontvetten. Hiervoor gebruikt u de Super verfontvetter en reiniger. Dit product is ontwikkeld voor de vakman en klusser en is uitermate geschikt voor het ontvet- ten van te schilderen oppervlaktes. Het product verwijdert doelmatig vetten, kleeflagen en overige vervuiling waardoor de verf beter hecht. Het product kan veilig worden toegepast op vele ondergronden, zoals metaal, kunststof, hout en muren. Het product kan aangelengd met warm water tevens worden toegepast voor het verwijderen van behang. U kunt het product ook gebruiken voor het verwijderen van ongewenste verfsporen op bijvoorbeeld vloeren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Meng circa 100 ML product met een emmer water. Warm water verhoogt de ontvettende werking van het product. Vervolgens kunt u met een spons of verfroller de te schilderen oppervlaktes ontvetten. Let op dat u de ondergrond eerst goed laat drogen alvorens u gaat schilderen.

Extra product informatie

Verfontvetter & Reiniger Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen.
 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

CONS100060

Onze verkoopadviesprijs €6,99

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154782035

Anionogene oppervlakteactieve stoffen <5%

Gerelateerde producten