SUPER Winpakket

Winactie-SuperCleaners-superpakket

SuperCleaners Retail deelt uit! Door ons te volgen op Facebook of Instagram maak je kan op een SUPER winpakket t.w..v 50,-. Veel gemakkelijker kan je bijna niet aan een prijs komen. Hieronder zijn de Algemene voorwaarden van de winactie te vinden.

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die te vinden is op de social media van SuperCleaners. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouders(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • De winactie loopt van 16 september 2020 tot en met 30 september2020. Alle inzendingen die in deze periode binnenkomen maken kans op een van de 20 prijzen. De inzendingen die buiten deze periode binnenkomen zijn uitgesloten voor de winactie.
 • In totaal geeft SuperCleaners 20 SUPER pakketten weg t.w.v. 50 euro. prijzen
 • De 20 winnaars van de SUPER winpakketten worden op 30 september 2020 bekend gemaakt.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is SuperCleaners gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs, In dat kader is SuperCleaners gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 • SuperCleaners is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • SuperCleaners is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • SuperCleaners is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat SuperCleaners daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal SuperCleaners op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van winactie. SuperCleaners zal zo spoedig mogelijk reageren.