<Productgroep

SUPER Verfspat Remover 500ML

Verwijdert verfspatten en resten

TOEPASSING

SUPER Verfspat Remover is een zeer krachtige reiniger die snel afrekent met verfspatten afkomstig van uw verfklus. Bij iedere verfklus heeft u verfspatten op de grond, het kozijn, op de ramen en overige oppervlaktes. Verwijder deze gemakkelijk en veilig met de SUPER Verfspat Remover. Het product is geschikt voor alle verf op waterbasis. Tip: Verwijder de verfspatten zo snel mogelijk na het morsen. Bij hardnekkige verfspatten het product laten inwerken. Ook te gebruiken voor het reinigen van je kwasten en materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product is gebruiksklaar. Spray het product op de verfspatten en resten. Laat he product vervolgens inwerken tot de verfspatten week worden. Tot slot de verfresten afnemen met een microvezeldoek of schuurspons.

Extra product informatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten<5% Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfums.

CONS100310

Onze verkoopadviesprijs €9,95

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154783018

Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, conserveringsmiddelen (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone), FIVE STRAIN BACILLUS CONSORTIUM, LINALOOL,CI 74160 < 5%

Gerelateerde producten