<Productgroep

SUPER Solar Cleaner 1L

Verhoog uw rendement

TOEPASSING

Binnen enkele maanden na plaatsing van zonnepanelen heeft vervuiling al een groot nadelig effect op het rendement ervan. Onder andere luchtvervuiling en uitwerpselen van vogels zorgen voor vervuiling waardoor lichtinval en dus het rendement afneemt. Met het gebruik van de milieuvriendelijke Super Solar Cleaner behoudt u een hoog rendement én bent u verzekerd van een optimale levensduur van uw zonnepanelen! Verbruik: 1 liter per 10 zonnepanelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Middels een rugspuit of vernevelaar de zonnepanelen besproeien/vernevelen. Het product ontbindt de kleeflaag van de vervuiling. Bij lichte vervuiling is het niet noodzakelijk om de panelen te wassen met een spons of borstel. Bij zware vervuiling wordt dit wel geadviseerd. Na behandeling de panelen naspoelen met water, bijvoorbeeld met een tuinslang.

ADVIES: Reinig uw zonnepanelen 2x per jaar voor optimaal resultaat. + Niet reinigen in de volle zon.

Extra product informatie

Na het werken met dit product grondig wassen. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Beschermen tegen bevriezing. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

CONS100290

Onze verkoopadviesprijs €12,95.

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8 717154 782288

Verordening (eG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / etikettering van gehalten niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, anionogene oppervlakteactieve stoffen, TerPiNeOL, CAMPHeNe, LiNALOOL <5%

Gerelateerde producten